Configureer bank

Privacy-informatie

Informatie in overeenstemming met art 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196/03, wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Doeleinden van de verwerking
De doeleinden van de gegevensverwerking zijn direct verbonden aan en nuttig voor het verstrekken van de vereiste service, maar kunnen ook worden gebruikt voor het verzenden van reclamemateriaal, marketingactiviteiten en commerciële informatie over producten en services die BK Group op het portaal toont en verstrekt; tevredenheidsbeoordeling van de klant over de kwaliteit van de producten en/of verstrekte services en de activiteit die ons bedrijf verricht, interne statistieken, tevredenheidsfeedback, voorafgaande verwerking van informatie die voor het afsluiten van een contract of het leveren van een service nodig is, enz.);

Verwerkingsmethode
De gegevens worden voornamelijk verwerkt met elektronische instrumenten en informatie en worden zowel in digitale geheugens als in drukwerk en elke andere vorm opgeslagen in overeenstemming met de minimale veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de technische regels betreffende de minimale veiligheidsmaatregelen, Bijlage B van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Vrijwillige gegevensverwerving
De verwerving van persoonsgegevens is vrijwillig. Als de persoonsgegevens die voor het invullen van het registratieformulier voor toegang tot de service vereist zijn niet worden verstrekt, ook slechts gedeeltelijk, kan het zijn dat de volledige afgifte van de service hierdoor wordt verhinderd.

Personen waar de persoonsgegevens aan kunnen worden gecommuniceerd
De persoonsgegevens kunnen worden gecommuniceerd aan het personeel van het bedrijf dat als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker optreedt. Het personeel is op passende wijze ingelicht over de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens. De communicatie of verspreiding van persoonsgegevens aan mensen die niet voor de uitvoering van de services nodig zijn, is hoe dan ook verboden.

Rechten van de betrokkene
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de betrokkene in overeenstemming met art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr.196 van 30.6.2003 het recht op bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, ook al zijn ze nog niet geregistreerd en de communicatie ervan in leesbare vorm.

U heeft het recht op informatie over:

  • de oorsprong van de persoonsgegevens.
  • het doeleinde en de wijze van de verwerking.
  • de logica die toegepast wordt in het geval van een verwerking met elektronische instrumenten./li>
  • de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers.
  • de mensen of categorieën van mensen waar de gegevens aan bekend kunnen worden gemaakt of die als gevolmachtigde binnen de staat, verantwoordelijken of verwerkers over ze kunnen worden ingelicht.

Heeft het recht op:

  • de bijwerking of aanvulling van de gegevens, het wissen, de omzetting in een anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, waaronder gegevens die geconserveerd moeten worden voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn ingezameld of verwerkt.

U heeft het recht op gedeeltelijk of volledig bezwaar:

  • voor legitieme redenen voor de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, voor zover dit aan het doeleinde voor de inzameling inherent is.
  • de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen voor het verzenden van reclamemateriaal of de directe verkoop of voor de verrichting van marktonderzoeken of commerciële communicaties.

De verwerkingsverantwoordelijke is:
BK Group - Via Bergamo 66 - 24047 - Treviglio (BG)